Erna Solberg og Lars Sponheim kan glede seg, mens Siv Jensen har grunn til å sture, dersom de finleser den landsomfattende partimålingen som Sentio Research nettopp har utført.

Det er på høyresiden vi ser de største forskyvninger i velgermassen. Frp har med frafallet på 3,9 prosentpoeng lavere oppslutning enn noen gang tidligere i år. Denne gang ender partiet på 21,0 prosent. I februar hadde det over 28 prosent oppslutning.

Målingen ble gjort like etter at den omstridte pengebruken i Frps stortingsgruppe ble brettet ut, og slått ned på av presidentskapet. Men målingen sier likevel ingenting om hva som ligger bak partiets tilbakegang.

Bakgrunnsmaterialet viser imidlertid at Frp-sympatisørene jevnt over er lojale mot sitt parti. Tre av fire Frp-velgere fra 2005 sier at de holder fast på partiet også i dag.

Ti nye til Høyre?

Høyre har i motsetning til Frp gjort et merkbart byks oppover på barometeret. Fremgangen siste måned er omtrent like kraftig som Fremskrittspartiets nedtur. Med 18,2 prosent oppslutning nærmer det seg gradvis gamle høyder, etter å ha ligget stabilt på 14-15 prosent i lange tider. Hadde det vært valg i morgen, kunne Erna Solberg ha triumfert med en tilvekst på 10 mandater i forhold til det elendige resultatet for to år siden.

Det mest stabile av alle er Arbeiderpartiet, denne gang med 31,8 prosent oppslutning. Ser vi målingene gjennom flere måneder, viser de en variasjon mellom 30 og 32 prosent for Ap. Lojaliteten blant sosialdemokrater er også høy. Fire av fem Ap-velgere fra 2005 sier at de også nå ville ha gitt partiet sin stemme (79,8 prosent).

Ikke lenger lillebror

Mens Venstre gjennom en mannsalder, og vel så det, har vært lillebror blant sentrumspartiene, er partiet nå blitt like stort og røslig som både KrF, Sp – og SV. Ifølge den ferske oktobermålingen er Venstre endatil blitt størst av dem alle.

Partiets generalsekretær, Terje Breivik, uttrykker jordnær glede når han får høre at Venstre har fått 7,0 prosent oppslutning.

– Dette er oppmuntrende, og i særdeleshet fordi dette er femte måling etter kommunevalget som forteller at vi har en oppslutning på 7,0 prosent og faktisk enda noe mer, sier Breivik.

– Er dette primært Lars Sponheims fortjeneste?

– Jevnt og trutt arbeid over lang tid gir resultater. Men det er selvsagt en stor fordel for oss å ha en frontfigur med så lang erfaring og slik styrke som han har, sier Breivik som nevner at målet ved valget i 2009 er å skaffe Venstre minst 9,0 prosent oppslutning.