I 2001 var Høyre størst i Akershus, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland, men etter valget har Arbeiderpartiet fått flertallet i fem av seks tidligere Høyre-fylker. I Rogaland tar Frp over som det største partiet.

KrF som etter valget i 2001 var det største partiet i Vest-Agder, taper terreng til både Frp og Ap, henholdsvis det største og nest største partiet i fylket etter årets valg.

Styrket Ap

Ap som ble valgvinneren med en oppslutning på 32,7 prosent etter at 98,3 prosent av stemmene er talt opp, er størst i 17 av 19 fylker. I Møre og Romsdal deler de førsteplassen med Frp. Dette er en økning på seks fylker i forhold til stortingsvalget i 2001.

Det har også blitt flere Frp-fylker etter valget. I 2001 var Frp nest størst i kun ett av landets fylker, mens etter årets valg er Frp størst i Vest-Agder, Rogaland og Møre og Romsdal.

Gamle endringer

De fleste av endringene i styrkeforholdet mellom partiene skjedde allerede i kommune— og fylkestingsvalget høsten 2003.

Høyre mistet i denne perioden flertallet i seks fylker, mens Arbeiderpartiet ble styrket, og gikk fra å være størst i 11 til 14 fylker. Frp gikk fra å være nest størst i ett fylke til å bli størst i tre fylker.