Høyre får en oppslutning på 15,6 prosent. Det er fram 1,8 prosentpoeng. Frp går tilbake med hele 3 prosentpoeng til 19,3.

Kristelig Folkeparti går fram med 1,1 prosentpoeng til 12,8 prosent. Arbeiderpartiet kan også glede seg over en framgang på 0,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 34,8.

Senterpartiet går tilbake 0,3 til 5,8, Sosialistisk Venstreparti fram 0,5 til 6,8 og Venstre fram 0,6 prosentpoeng til 3,3 prosent.

NTB