Stemningen var amper da Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre satt sammen og forhandlet om grunnlaget for Bondevik2-regjeringen. Det skjedde på Sem gjestegård i Asker, i oktober for ti år siden.

Protokollen fra disse forhandlingene er nå frigitt, og her står det mye om hva som skjedde bak lukkede dører.

Ikke minst når det gjaldt spørsmålet om å kvotere kvinner inn i de private bedriftenes styrer.

Valgerd mot Høyre

Det var Kristelig Folkepartis leder, Valgerd Svarstad Haugland, som tok opp saken. Og hun kjørte hardt på at den nye Samarbeidsregjeringen måtte gjennomføre kravet om 40 prosent kvinnerepresentasjon i private bedrifters styrer (ASA).

På motsatt side av bordet satt tre herrer fra Høyre. De likte ikke tanken, og argumenterte sterk imot. Særlig gikk det for seg mellom Valgerd og Per-Kristian Foss. De hadde kranglet om flere saker under forhandlingene, nå gjaldt det likestilling.

— Vi kan ikke gripe inn i private eiers rett, fastslo Foss, ifølge referatene.

Høyre gjorde det

Men det var nettopp Høyre som gjennomførte denne lovendringen. Ansgar Gabrielsen ble næringsminister i den nye regjeringen, og gikk straks i gang å planlegge reformen. Alt året etter regjeringsskiftet var loven vedtatt, og Høyremannen Gabrielsen ble en helt og en foregangsmann i manges løyne. Han fikk likestillingspriser, og gode ord. Han ble intervjuet av næringslivsjournalister fra hele verden, om sin bragd. Senere ble Norge brukt som modell når andre industriland gjennomførte samme kvoteringslov, som Spania (2007) Frankrike (2010) og Nederland (2010)

Men, egentlig var altså Høyre sterkt imot ...