Resolusjonen ble vedtatt sent fredag. Den innebærer at Høyre nå vil;

  • Gi fedre selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger.
  • Innføre fri fordeling av foreldrepermisjonen. Skjellsord haglet

Saken utløse en følelsesladet debatt, hvor skjellordene haglet, særlig i retning av regjeringskontorene og barne— og familieminister Audun Lysbakken.

Bakgrunnen er forslagene om å tvangsdele større deler av fødselspermisjonen.

Nå går Høyre motsatt vei - og gir full frihet til familiene, trass i advarsler fra partiets nestleder Jan Tore Sanner.

— Fedrekvoten sikrer valgfrihet, sa Sanner. En rekke av skeptikerne viste til at arbeidsgivere kan komme til å presse fedre til ikke å ta ut pappapermisjon.

Det var Høyres kvinneforum, og avtroppende leder, Linda Cathrine Helleland, som fremmet forslaget om foreldrenes valgfrihet.

— Dette handler om Høyres familiepolitikk. Det er nå på tide å likestille mor og far. Hvis landsmøtet mener at valgfrihet er viktig, hvis vi ønsker å være et moderne parti med en politikk for fremtiden, ja, da er tiden inne til å gi familiene full valgfrihet, sa Helleland.

- Pussy-homse

Og frihetstilhengerne fikk støtte, også fra overraskende hold:

— Jeg har et distansert forhold til kvinner og barn, særlig til unnfangelsen. Men jeg har kommet ut av skapet før og gjør det igjen, sa André Oktay Dahl.

— Det er på tide at en pussy-homse som meg går inn for forslaget om full valgfrihet, sa han - og høstet stor applaus.

Hva synes du om vedtaket?