De fleste av partiene har hatt en utvikling som går motsatt av landstendensen, viser målingen som Norsk Gallup har gjort for Stavanger Aftenblad. De siste ukene har Høyre gått fram med 2,3 prosentpoeng, og har en oppslutning på 28,1 prosent.

Landsgjennomsnitt Fremdeles er vel en tredjedel av rogalendingene usikre på hva de skal stemme. Som ved alle slike målinger, er feilmarginen stor, opptil tre prosentpoeng hver vei. Likevel er målingen oppsiktsvekkende fordi resultatet i Rogaland vanligvis er identisk med landsgjennomsnittet.

For mens Høyre vinner stadig flere velgere i Rogaland, taper Arbeiderpartiet oppslutning. I løpet av et par uker har oppslutningen om regjeringspartiet gått ned med 3,1 prosentpoeng. Partiet er nede på 15,3 prosent, noe som betyr at Oddbjørg Starrfelt har et utsatt sistemandat på rogalandsbenken.

KrF tilbake Kristelig Folkeparti kommer også dårlig ut i målingen få dager før valget. For noen uker siden lå partiet an til å få tre mandater i Rogaland. Med en tilbakegang på 3,3 prosentpoeng, blir dette neppe resultatet etter mandagens valg. Målingen plasserer partiet så vidt foran Fremskrittspartiet, som er Rogalands mest stabile parti. Frp klarer seg også bedre i Rogaland enn i landet ellers. Senterpartiet går det dårligere med, og Magnhild Meltveit Kleppa kan få problemer med en ny periode på Stortinget dersom valgresultatet ender på 4,8 prosents oppslutning, som i denne målingen.

Selv om Venstre har framgang i vestlandsfylket, er Gunnar Kvassheim avhengig av at Venstre klarer sperregrensen på 4 prosent på landsbasis. SVs Hallgeir Langeland ser derimot ut til å få en fast plass på tinget. Men 7,2 prosent av rogalandsstemmene viser mindre framgang enn det SV får på landsbasis.