OLAV GARVIK

Høyres leder maler et dystert fremtidsbilde hvis Jens Stoltenberg og de rødgrønne slipper til og gjør alvor av å fjerne kontantstøtten.

— For mange sårbare familier har kontantstøtten en bedre sosial profil enn barnehageplasser. Også av den grunn forsvarer jeg kontantstøtten fullt ut, og jeg er slett ikke imot å øke satsene. Men det må vi se på i budsjettforhandlingene, sier Erna Solberg til Bergens Tidende.

I duellen med Jens Stoltenberg på Ricks i går kveld viste hun til en undersøkelse som er gjort for partiet, hvor åtte prosent av dem som får slik støtte selv hevder at alternativet er sosialhjelp eller annen form for offentlig støtte.

Stoltenberg er på sin side ikke så engstelig som Solberg, og han sier det slik til BT:

— Parallelt med at vi ønsker å redusere kontantstøtten gradvis, vil vi øke overføringene på andre måter til barnefamiliene.

Svekket eldreomsorg?

Den timelange duellen, som i hovedsak hadde samlet heiagjenger fra Høyre og Arbeiderpartiet, dreide seg for det meste om regjeringens bruk av penger - og om regjeringsspørsmålet. Ap-lederen hamret bl.a. hardt på at eldreomsorgen er blitt kraftig svekket i disse fire årene. Ikke minst den hjemmebaserte omsorgen er blitt skadelidende i forhold til behovet.

Solberg slo tilbake med tunge tall for å bevise det motsatte: Vi har brukt over fem milliarder kroner mer til disse formålene enn da vi overtok i 2001, og snart kan vi se at det er bygget 13.000 flere omsorgs- og sykehjemsplasser enn det som ble vedtatt for noen år siden.

Sloss om rene fakta

Stoltenberg fastholdt likevel at selv om regjeringen har brukt mye mer penger enn noen forgjenger, så er eldreomsorgen svekket.

— Det er utrolig at dere har hatt så mye penger mellom hendene og så fått utrettet så lite! sa han.

Duellantene sloss om rene fakta. Mens Solberg hevdet at ledigheten har sunket, påsto Stoltenberg det motsatte. Det samme gjaldt utviklingen i næringslivet - og som nevnt omkring eldreomsorgen..

Om regjeringsspørsmålet var det intet nytt under solen: Stoltenberg skremte med «borgerlig kaos med Hagen», mens Solberg hamret på den politiske avstanden mellom de rødgrønne som etter hennes skjønn varsler enda mer kaos.