— Alle må gi litt for å få ned sykefraværet, mener Høyre, som er full av ros over forslagene til ekspertutvalget som har sett på tiltak for å redusere sykefraværet.

— Rapporten inneholder veldig mye bra. Det er fint å se på folks restarbeidsevne ved å vektlegge delvis sykmelding for langtidsfravær, sier Høyres arbeidspolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen til NTB.

— Alle må gi litt. Arbeidstaker, arbeidsgiver og staten, sier han.

Høyre mener forslaget om omlegging av finansieringsmodellen slik at bedriftene kan komme til å betale mer for langtidsfravær i fulltids sykmelding er et godt forslag innenfor dagens ordning.

— Det eneste vi er litt skeptiske til er om ordningen kan bli for dyr for små og mellomstore bedrifter. Vi vil gjerne studere dette litt nærmere først, sier Røe Isaksen.

Han etterlyser tydeligere signaler fra statsminister Jens Stoltenberg om hva regjeringen mener.

— Stoltenberg er statsminister, ikke seminarleder. Dette er en politisk sak, og det er viktig å få vite hva staten vil kreve i forhandlingene, sier han.