– Disse ordningene må regjeringen få på plass igjen i sitt statsbudsjett for 2007, dersom det skal skapes et grunnlag for et bredt pensjonsforlik, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.

Pensjonsforliket våren 2005 ble inngått mellom alle partier unntatt Fremskrittspartiet og SV.

Sanner mener regjeringen vil straffe småsparere og gjør det vanskelig for brede grupper å ta delansvar for egen pensjon.

– Regjeringen har også valgt å senke opptjeningstaket i folketrygden fra 8 G til 7 G, fra cirka 503.000 til cirka 435.000 kroner. Det blir da mindre sammenheng mellom det den enkelte betaler inn, og det man får ut, sier Sanner.