Helleland er positiv til at Anniken Huitfeldt (Ap) nå overtar etter Manuela Ramin-Osmundsen som ny barne— og likestillingsminister.

– Jeg tror vi får en likestillingsminister som ikke bare er opptatt av gammelsosialistiske tanker om tvang, kvotering og en stat som må hjelpe «svake kvinner». Anniken Huitfeldt har et mer moderne syn enn som så, og det er vi glade for, sier Helleland til NTB.

Hun er spesielt fornøyd med at Huitfeldt høyt og tydelig har gått ut mot forslaget om en tredeling av fødselspermisjonen.

– Jeg håper at Huitfeldt fortsatt står på foreldrenes side og velger valgfrihet foran tvang. Som trebarnsmor tror jeg hun skjønner at det er urealistisk med en slik tredeling, sier Helleland.

Hun håper Huitfeldt vil slåss for å gi fedre selvstendig opptjeningsrett til fødselspermisjon.

– Regjeringen sitter og ser på at far har et B-stempel som omsorgsperson. Vi er nødt til å gi mor og far like rettigheter som omsorgspersoner. Det er klart at slike ordninger er dyre, så hun er virkelig nødt til å kjempe om ressursene, sier Helleland.