Pressetalsmann Vegard Finberg ved Forsvarssjefen bekefter at Forsvaret har høynet beredskapen.

Det var klokken 14 torsdag ettermiddag den økte beredskapen ble innført.

Det ligger ingen dramatikk i dette. Vi har gjort en generell trusselvurdering og respondert i henhold til gjeldende planverk. Generelt innebærer det skjerpet årvåkenhet, sier Finberg til BT.

— Hva slags tiltak innebærer dette?

— Det kan vi dessverre ikke opplyse om.

- Hvem tok avgjørelsen?

— Det ønsker vi ikke å gå inn på.

- Hvem er blitt orientert om beredskapshevingen?

— Det kan vi heller ikke opplyse om.

Beredskapshevingen ble først gjennom gjennom en artikkel i Stavanger Aftenblad.

Taus om Haakonvern

Fungerende presseoffiser i Sjøforsvaret, konstabel Jon Vaag Eikeland, vil ikke si noe om hva som skjer på marinebasen på Haakonsvern i Bergen.

— Jeg kan ikke uttale meg spesifikt om tiltak som blir satt i verk. Det er gradert, sier Vaag Eikeland.

Etter det BT forstår, er terskelen for å heve beredskapen til nivå A i utgangspunktet relativt lav.Lokale militære sjefer har mandat til å heve beredskapen for sin militærleir, flystasjon eller marinebase til nivå A dersom de finner dette nødvendig, uten å innhente tillatelse fra sine overordnede.

Finberg opplyser at dagens beredskapsheving gjelder for alle Forsvarets enheter i Norge.Skalaen går fra A til D, med D som den høyeste, beregnet for krigssituasjoner.

PST: Uendret terrorfare

Politiets sikkerhetstjeneste ser imidlertid ikke grunn til å heve beredskapen.

— PST er orientert om at Forsvaret har hevet sin beredskap. PST vurderer det imidlertid som det ikke er økt terrorfare mot Norge, så terrorfaren uendret slik PST vurderer det, sier informasjonssjef Trond Hugubakken til Aftenposten.

- Men jobber PST med denne saken nå?

— Det vil jeg ikke kommentere.

Politiet ikke orientert

Etter det BT får opplyst fra militære kilder, skal det torsdag kveld ikke være aktuelt å heve beredskapen ytterligere.

Alfa er samme beredskapsnivå som ble innført like før klokken 18 på kvelden 22. juli 2011. Senere på kvelden ble nivået hevet til Bravo, men denne avgjørelsen ble omgjort etter få minutter. Beredskapsnivå Alfa ble opprettholdt frem til ettermiddagen 24. juli, skriver NTB.

Operasjonsleder Inger Myrtvedt i Hordaland politidistrikt sier til BT at de ikke kjenner til saken.

— Vi er ikke involvert, sier Myrtvedt.

Heller ikke Oslopolitiet har fått vite årsaken til terrorberedskapen, skriver VG Nett. Stabssjef i Oslo politidistrikt, Johan Fredriksen, sier at de fikk henvendelser fra Garden torsdag som gjorde at politiet måtte gjøre egne undersøkelser og sjekke i egen organisasjon om hva som var grunnlaget.

Derimot ble justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) orientert om Forsvarets økte beredskap torsdag ettermiddag.

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen sier at den økte beredskapen handler om militære anlegg og dermed ikke berører det sivile samfunn.

— Jeg kan nå bekrefte at situasjonssentret hos oss ble orientert tidligere i dag og at også statsråden er orientert, sier Johansen til NTB ved 19.30-tiden torsdag kveld.

Også Regjeringens sikkerhetsutvalg er orientert om den mulige trusselsituasjonen og håndteringen av den, opplyser Statsministerens kontor til NTB.

Statssekretær Hans Kristian Amundsen (Ap) ved Statsministerens kontor sier at det ikke er noe dramatikk knyttet til beredskapshevingen.

Tips eller bilder? Send MMS/SMS til 2211, eller skriv e-post

ORIENTERT: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo er varslet om sitasjonen.
Scanpix (arkiv)
VIL IKKE SI NOE: Fungerende presseoffiser, konstabel Jon Vaag Eikeland viser til at opplysningene om trusselsituasjonen er gradert.
FORSVARET