Mannen ble beskrevet som «trolig den mest interessante» som politiet sjekket bevegelsene til kort tid etter drapene på de to jentene.

Etter at mannen tidligere i år fikk medhold i Den europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, har Høyesteretts ankeutvalg nå bestemt at Høyesterett skal avgjøre spørsmålet om gjenåpning av saken.

EMD kom i april i år fram til at den norske stat ikke ga mannen i 50-årene tilstrekkelig personvern mot ærekrenkelser i kjølvannet av barnedrapene i Baneheia i mai 2000. Staten ble dømt til å betale mannen 280.000 kroner i oppreisning.

Flere medier omtalte mannen i forbindelse med etterforskningen. Det ble opplyst at han hadde sittet i et ti timer langt avhør, og trolig var den mest interessante personen som politiet sjekket i saken.

Mannen har tidligere krevd oppreisning for ærekrenkelser fra Fædrelandsvennen, men fikk ikke medhold da saken gikk helt til Høyesterett i 2005.

Etter EMD-dommen har Høyesteretts ankeutvalg kommet til at Høyesterett skal avgjøre om saken skal gjenåpnes.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen er dømt for drapene i Baneheia.