To menn som nå er 20 og 25 år gamle ble dømt for drapet. De må sone henholdsvis 15 og tre år i fengsel, slik Agder lagmannsrett dømte dem til i desember 2005.

Kjell Anders Hoverud ble skutt i hodet 16. august 2004. Liket ble senere påtent og gravd ned i et grustak i Kodal i Andebu. Politiet i Sandefjord satt lenge på opplysninger om at Hoverud var drept, men hadde ikke noe lik og ingen mistenkte i saken. Først i begynnelsen av november samme år ble liket funnet, og de mistenkte i saken ble pågrepet.

Påtalemyndigheten anket straffeutmålingen fra lagmannsretten, og mente 20-åringen som skjøt Hoverud, burde være idømt forvaring. Høyesterett mener forbrytelsen er tilstrekkelig alvorlig, men at gjentakelsesfaren ikke er stor nok til at anken tas til følge.

At hovedgjerningsmannen var så ung da drapet skjedde, bare 18 år, er også tatt med i betraktningen. Når han slipper ut om 15 år, vil narkotikamiljøet han var en del av i 2004, for lengst være oppløst.

Påtalemyndigheten mente dessuten at 25-åringen skulle vært idømt åtte, ikke tre års fengsel. Heller ikke denne anken ble tatt til følge. En av årsakene til at anken forkastes, er at han har tilstått.