Den 63 år gamle mannen godtok ikke straffen fra Borgarting lagmannsrett på 21 dagers ubetinget fengsel etter at han ble dømt for å ha lagt ut giftåte beregnet på ulv.

Mannens forsvarer, advokat Espen Wangberg, mener at fengsel er for strengt. I Høyesterett torsdag vil han prosedere på at betinget straff vil være en riktig reaksjon.

— Det er også en vurdering om ulven virkelig er så truet som påtalemyndigheten vil ha det til, sier Wangberg til NTB.

Aktor, førstestatsadvokat Rune Bård Hansen i Økokrim, sier at saken er prinsipiell, selv om det ikke er snakk om svært streng straff:

— Vi legger til grunn at den domfelte ikke var hovedmann. Det avgjørende spørsmålet er om han likevel må sone, for å ha medvirket til handlingen. Saken har store praktiske konsekvenser, fordi flere lignende saker er under etterforskning, sier Hansen til NTB.

Den nå 63 år gamle mannen ble i lagmannsretten også fradømt retten til å drive jakt i to år fremover for å ha lagt ut giftåte beregnet på ulv i Setskog i Akershus sommeren 2000. En 68 år gammel mann som i samme sak ble dømt til 30 dagers betinget fengsel i Nes herredsrett, ble senere frikjent da saken gikk for lagmannsretten.

(NTB)