Landets øverste rettsinstans skal fredag behandle en sak der en 36 år gammel mann har innrømmet at han ga stesønnene ris.

Dersom mannen blir frikjent, vil det legge prinsipielle føringer for hvordan rettsvesenet skal behandle saker der voksne har gitt barn fysisk straff.

— Hvis Høyesterett frifinner mannen, vil det utvide foreldrenes rett til å fysisk straffe sine barn, sier statsadvokat og aktor Rune Høgberg til Dagsavisen.

Mannen har innrømmet at han ga stesønnene ris med flat hånd. Han ble frikjent i Stavanger tingrett. Saken ble anket til lagmannsretten, som opphevet frifinnelsen. Nå skal Høyesterett avgjøre om tingrettens frifinnelse skal gjelde, eller om den skal oppheves.

Eksperter advarer mot enhver form for fysisk straff.

— Denne stefaren har innrømmet å ha slått med flat hånd. Det er et klart lovbrudd. Jeg kan ikke kommentere fredagens rettsbehandling, men det er for meg uforståelig at mannen ble frikjent i tingretten, sier Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk og ekspert på barneoppdragelse.

Barnepsykolog Helen Christie, direktør ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse i region sør og øst, mener fysisk straff vil føre til at barnet tror det er noe galt med dem selv, fremfor å forstå at det er noe galt med atferden.

Leder for senter i krisepsykologi i Bergen, Trygve Børve, mener Høyesterett bør sette en absolutt grense mot fysisk makt eller vold som oppdragelse.