En dom fra Eidsivating lagmannsretten for planlegging av drap blir opphevet fordi politiet etter Høyesteretts mening brukte ulovlige provokasjonsmetoder for å skaffe seg bevis.

Politiet utstyrte en medfange med båndopptaker og plasserte ham i samme celle som den tiltalte. Samtalen ble tatt opp og presentert i retten som bevis, og godtatt både i tingretten og lagmannsretten.

– Dette er en viktig dom. Det prinsipielt viktige er at det settes grenser for hva politiet kan tillate seg av provokasjoner og metoder for å skaffe seg bevis. Dommen bør være et viktig signal til politiet, sier mannens forsvarer, advokat Halvard Helle, til NTB.

Truslene om drap ble angivelig satt fram i forbindelse med en alvorlig narkotikasak. Opphevelsen av denne delen av tiltalen førte til at Høyesterett reduserte straffen fra 18 til 15 år.