• Det bør nedsettes en kommisjon for å utrede en tidsmessig lovgiving som hindrer at mediene blir kasteballer for økonomiske krefter.

Det sier professor Rolf Høyer ved Senter for Medieøkonomi, Handelshøyskolen BI til NRK.

Høyer er sterkt kritisk til at TV 2 har fått lov å kjøpe seg opp i Kanal4, og mener dagens lovverk er utilstrekkelig for å hindre slike oppkjøp.

— Myndighetene og politikerne kan ikke gjøre noe som helst. Det er umulig å stoppe det, fordi konsesjonsdokumentet ikke inneholder bestemmelser om at det skal kreves godkjenning dersom man i praksis avhender en konsesjon, sier Høyer.

Han viser til eierskapsloven som er ment å skulle beskytte samfunnet mot det som nå er skjedd mellom TV 2 og Kanal4, og sier loven er absolutt uegnet til å tjene sitt formål.

— Det er politikernes ansvar som har vedtatt en eierskapslov som er for sløv, sier professoren og konkluderer med behovet for å nedsette en ny kommisjon til å utrede eierskapsproblemene i mediene.