For villsopp som kantarell, traktkantarell og fåresopp er innholdet av kadmium lavere enn den grenseverdien som er satt for dyrket sopp. Det er egentlig ikke satt grenseverdier for villsopp, opplyser Mattilsynet.

Samtidig er det for noen av våre villsopparter målt høye verdier, og dette gjelder spesielt rimsopp, viser rapporten.