I følge resultater fra en stor europeisk kreftundersøkelse kan kroppsmålene dine faktisk si noe om risikoen for å få tykktarmkreft. Det skriver forskning.no. Undersøkelsen tyder nemlig på at høye mennesker er mer utsatt enn lave mennesker, og at risikoen for kreft øker med omkretsen på midja.

Damer på over 167,5 centimeter hadde for eksempel 79 prosent høyere sjanse for å utvikle kreftformen enn kvinner som var lavere enn 156 centimeter.

Hos mennene var risikoen for de over 180,5 centimeter 40 prosent høyere enn for de under 168.

En mulig forklaring på at høye mennesker ser ut til å være mer utsatt, kan være at tarmen naturlig nok er bygd opp av flere celler jo større mennesket er. Dermed er det antageligvis også flere potensielle kreftceller til stede.

Tjukk midje økte risiko

Det er forskere fra German Institute of Human Nutrition og National Cancer Institute i Tyskland som står bak forskningen. De har gått igjennom dataene fra EPIC – en undersøkelse av kosthold, kreft og andre sykdommer hos 378 277 mennesker fra europeiske land.

984 av deltagerne i studien fikk tykktarmskreft i løpet av de rundt seks åra de ble fulgt. Da forskerne sammenlignet kroppsmålene til de kreftrammede med resten av gruppa, kom de altså fram til det noe oppsiktsvekkende resultatet.

Årsak ukjent

Det viste seg nemlig at risikoen for kreft varierte med forholdet mellom målene for midje og hofter – altså det såkalte midje-til-hoftemålet (m/h-ratio). Kort sagt så det ut til at mennesker med tjukke midjer var mer utsatt.

Kvinner som hadde m/h-ratio på mer enn 0,86, hadde 52 prosent høyere risiko for å få tykktarmkreft enn damer med en ratio under 0,73. Det samme forholdet gjaldt for menn, hvor karer med m/h-ratio over 0,99 hadde 51 prosent høyere risiko enn de under 0,89.

— Grunnene til at større mengder mageflesk øker risikoen for tykktarmskreft er foreløpig ukjente, sier Pischon, som likevel spekulerer på om årsaken kan ha noe å gjøre med nivåene av insulin eller stoffene leptin og adiponectin.