Rederiene følger ikke norsk lov og tallet på ulykker og dødsfall er stort, fastslår en rapport.

De siste ti årene har rundt 30 personer omkommet på norske skip årlig, og det er rundt 1.000 personskader årlig, skriver Aftenposten. Det viser tallene som er bearbeidet av det private firmaet Safety Management.

Rådet for Arbeidstilsyn på Skip mener hovedårsakene til dødsfall og personskader er manglende sikkerhetskultur om bord og på rederikontorene, sviktende sikkerhetsledelse og mangelfulle holdninger til vernearbeid.

Ulykkestallene for norsk skipsfart er rundt 15 ganger høyere enn for norsk offshorevirksomhet, går det fram av rapporten.NTB