Høybråten takket i formiddag av som partileder, og snakket varmt omTerje, somstiftet Amalie Skram huset, for folk med psykiske lidelser.

Høybråtens tale handlet mest om Høybråten, saker han harjobbet for og mennesker han har møtt. Det var en uvanlig tale, med langevideoinnslag som viste Dagfinn Høybråten med innfødte i Afrika, og medbarnebarna og en hest på Nesodden.

Røykeloven

Han sa det ikke var så viktig med et ettermæle, men å kunnevise til resultater han har oppnådd. Da var det naturlig å trekke fremrøykeloven og opptrappingsplanen for psykisk helse. Begge deler saker frahans tid som helseminister, før han ble partileder.

Så snakket han om enkeltskjebner han hadde møtt, og hjulpet.

— Terjevar en av dem. Han slet med psykisk helse. I gode perioder jobbet han medtanken om å skape et møtested for mennesker som var i samme situasjon. Hanskrev til meg, og ba om hjelp. I svarbrevet pekte jeg på muligheter somopptrappingsplanen hadde skapt for slike lokale tiltak.

Besøkte Terje

Dagfinn Høybråten fortalte landsmøtet at da han komtil Bergen senere, besøkte han Amalie Skram huset, der Terje var i full sving.

— Takkfor at du tok meg på alvor, sa Terje.

— Jeg fikk troen på at jeg hadde noe å bidra med.

Det var en godt fornøyd helseminister som dro fra Bergen dendagen, med visshet om at det nytter, fortalte den avtroppende KrF-lederen, somhøstet varm applaus fra sine egne ved åpningen av landsmøtet i Trondheim.

Lørdag morgen velges Knut Arild Hareide som han etterfølger.

Si din mening om KrF i kommentarfeltet under!