— Det er ikke aktuelt å endre reglene i forhold til vinspaltene i mediene, sier Dagfinn Høybråten.

Arbeids- og sosialdepartementet ville i går først ikke kommentere saken om et mulig forbud mot medienes vinspalter som i en del tilfeller kan fremstå som fordekt reklame for ulike vin- og brennevinsmerker.

Departementet arbeider med nye forskrifter til alkoholloven. I den forbindelse tok Justisdepartementet til orde for å vurdere medienes praksis med kraftig eksponering av alkoholholdige varer gjennom såkalte vinspalter.

Men etter å ha tenkt seg om varslet sosialminister Høybråten at det var et dårlig forslag.

På et annet område varsler regjeringen at vil gjøre det lettere for folk å handle tollfrie kvoter med alkohol. I revidert nasjonalbudsjett, som offentliggjøres i dag, foreslås det at folk på utenlandsreise kan kjøpe den tollfrie kvoten av ulike varer ved retur til Norge. Ifølge stortingsrepresentant Torbjørn Hansen (H) gjøres dermed livet betydelig enklere for de reisende, samtidig som omsetningen av de tollfrie kvotene holdes innenfor landets grenser.

Det har så langt ikke vært lov å handle tollfritt ved hjemkomst på Flesland eller Gardermoen eller andre steder med utenrikstrafikk. De reisende har derfor enten måtte handle ved avreise eller i utlandet. De fleste som har vært på chartertur vil kjenne igjen den risikofylte øvelsen det har vært å få plassert godsakene på en overfylt bagasjehylle.

Fra 1. juli kan de reisende ta livet mer med ro, og gjøre sine innkjøp i fred og ro etter å ha landet trygt i Norge.