Høybråten mener det vil bli større oppmerksomhet rundt dette når de fleste som skaffer seg surrogatmor velger India fordi det er billigere enn i USA og Storbritannia og fordi kvinnene er fattige.

— Menneskehandel

  • Den siste tiden har vi hørt norske kjendiser snakke om å kjøpe seg barn med egg fra en kvinne med de riktige eggene og en surrogatmor som bærer barnet frem, sa KrF-leder Dagfinn Høybråten i sin tale til partets landsstyre lørdag.

Han nølte ikke med å kalle virksomheten for menneskehandel og utnyttelse av fattige kvinner.

— Disse spørsmålene, og mange andre, er dagens og morgendagens store etiske utfordringer. I disse debattene vil KrF være med. Hever ikke KrF stemmen, kommer det til å være temmelig stille rundt de aller viktigste spørsmålene for demokrati og frihet, spørsmål som handler om respekten for menneskeverdet, sa Høybråten.

Denne diskusjonen må ha to perspektiver

Bent Høie, Høyre

- Nødvendig med diskusjon

  • Jeg er klar over at det ikke er lov å kjøpe surrogatmor i Norge. Hittil er det stort sett gjort i USA. Derfor er det heller ikke blitt oppfattet som like etisk utfordrende som når det blir gjort av fattige kvinner i India.

Det sier lederen i Stortingets helse- og sosialkomité, Bent Høie (H).

Han sier det er helt nødvendig å få en politisk diskusjon om hvordan situasjonen skal håndteres.

— Denne diskusjonen må ha to perspektiver. Hensynet til barna som blir født på denne måten. Det er viktig at de ikke blir straffet av det norske lovverket selv om det er forbudt i Norge. Det andre perspektivet er hvordan man skal forholde seg til kvinner som bidrar til dette i fattige land, sier han.

Høie mener det er viktig at vi tilnærmer oss problemet uten for bruke sterke ord eller blir moralske overfor dem som får barn på denne måten.

— Spørsmålet om frivilligheten til de kvinnene i India som blir surrogatmødre er også et alvorlig og viktig spørsmål. Vi må være varsomme med å trekke for bastante konklusjoner, sier Bent Høie.