— Det er grenser for hvilke kompromisser vi kan inngå, sa Dagfinn Høybråten i sin oppsummering av debatten, som allerede hadde vist at flertallet sto på landsstyrets vedtak.

Høybråten viste et sterkt følelsesmessig engasjement, og siterte daværende KrF-høvding Kjell Bondevik som på landsmøtet i 1981 advarte partiet med følgende ord:

— Vi skal ikkje selja førstefødselsretten for ein rett med linser.

— Det er en advarsel jeg gjerne kan gjenta, sa Høybråten.

Et alternativt forslag fra Aud Kvalbein fra Oslo KrF om å stryke formuleringen om ytterpunktene i norsk politikk fikk bare 12 stemmer.

Hennes forslag til formulering om at «KrF mener den rødgrønne regjeringen må få avløsing» ble tatt inn i vedtaket, der det ellers heter at «KrF mener Norge er best tjent med en regjering uten slagside til ytterpunktene i norsk politikk».