Han reagerer kraftig på de fremlagte endringene i sykelønnsordningen i lys av det de nåværende regjeringspartiene sa da han selv fremmet et tilsvarende forslag i 2004.

– Vi har allerede sett mange eksempler på at vi har en regjering som sier en ting og gjør noe helt annet. Men dette topper lista, sier Høybråten til NTB.

Han mener at Bjarne Håkon Hanssen og representantene fra de rødgrønne partiene kjørte en valgkamp på dette spørsmålet som gjør at regjeringen nå mister all troverdighet i forhold til arbeidslivet.

På spørsmål om Høybråtens oppfatning av realiteten i saken, svarer Bjarne Håkon Hanssens forgjenger at han selvsagt ser behovet for en innstramming i dagens ordning.

– Min kritikk gjelder regjeringens opptreden. Da Bondevik-regjeringen fremmet et tilsvarende forslag måtte jeg stå skolerett i Stortinget. Dagens statsminister, Jens Stoltenberg, var ikke engang fornøyd da han fikk beskjed om at forslaget ble trukket. Han krevde en garanti på vegne av velgerne, og så kommer han i stedet med forslaget selv, sier Høybråten.

Han har forståelse for at en regjering sliter med de siste budsjettposten, og denne nyordningen gir staten over to milliarder kroner som den tar fra næringslivet.

– Jeg kjenner problemstillingene godt, men nå virker denne regjeringen ganske desperat, sier Høybråten.