— Det er urettferdig når helse er ulikt fordelt etter geografi, inntekt og utdanning, uttaler Bjørn-Inge Larsen - direktør i Sosial- og Helsedirektoratet.

I går la direktoratet frem en handlingsplan for å bekjempe sosiale helsemessige ulikheter.

Tendensen er gjennomgående og tallene tydelige. Enten det er snakk om dødelighet, muskelsykdommer, ulykker eller psykiske lidelser så inntreffer dette oftere jo mindre inntekt og utdannelse du har. Etter en kreftdiagnose, lever en med utdannelse på hovedfagsnivå i gjennomsnitt halvannet år lenger enn en med bare grunnskoleutdannelse.

— Helsetilstanden er bedre per år med utdannelse selv innenfor samme yrkesgruppe, sier Larsen.

Kjell Haug, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Bergen, mener kunnskap er den viktigste grunnen til de sosiale helsemessige ulikhetene.

— Personer med høy utdannelse er ofte mer kunnskapsrik og bevisst på egen helse, uttaler han.

Professoren mener dagens situasjon er uakseptabel. Spesielt med tanke på forskjellen i dødelighet. Blant norske menn i alderen 45-59 år er forskjellene store. Sammenliknet med universitetsutdannete er dødeligheten mer en dobbelt så stort for personer med barne- eller ungdomsskoleutdannelse alene.