Han innrømmer også at skattebegrensningsreglene er vanskelig å forstå.

— Alderspensjonister og uføre med relativt lave pensjoner vil få skattebegrensning automatisk, men man kan også få det på spesielle vilkår. For pensjoner opp til et visst nivå vil dette totalt være lønnsomt, men får altså store utslag på ekstrainntekter, sier Linde.

— Dette er jo en politisk problemstilling. Og når den ikke har vært mye diskutert i offentligheten så kan del vel hende at denne gruppen pensjonister ikke har samme lobbyapparatet som for eksempel rederne, sier Linde.

Partner hos KPMG, Ståle Christensen tror absolutt at Linde har ett poeng der.

— På Norges Handelshøyskole hadde vi et lite avsnitt om skattebegrensningsreglene. Og det er ikke mange kunder hos oss som skattes etter disse reglene, sier Christensen.

Roy Arvid Hjortland er advokatfullmektig i KPMG Law, med mange år i skatteetaten bak seg. Han bekrefter at svært mange samtaler mellom pensjonister og likningskontor dreide seg nettopp om virkningen av begrensningsreglene.

— Det er fordi reglene slår inn på en sånn uoversiktlig måte, sier Hjortland.

— Det er urimelig at de mange som nå kan vente seg litt tjenestepensjon for første gang, må betale nesten halvparten til staten. Så i forhold til Kristin Halvorsens ønske om å lage en sosial skatteprofil, er dette noe av det første hun bør ta fatt i, sier Tomas Solvang som leder KPMG sin skatteavdeling i Bergen.

HAR IKKE REDERNES APPARAT: - Når utslagene av skattebegrensningsregelen får så liten oppmerksomhet kan det jo ha sammenheng med at disse pensjonisten ikke har samme lobbyapparatet som rederne, sier skattejurist hos Bergen Likningskontor, Bjørn Linde. ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ