Juryen kom med sin kjennelse rett før klokken 14 tirsdagettermiddag – godt over et døgn etter at den trakk seg tilbakefor å starte drøftingen av de 92 spørsmålene om skyld i Alvdal-saken. De ti jurymedlemmene – fem menn og fem kvinner – har værtinnlosjert på hotell på Hamar siden mandag ettermiddag og har istor grad vært isolert fra omverdenen mens arbeidet medkjennelsen har pågått.

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen vektla sterkt i sin rettsbelæringat det er det samlede bevisbildet som skal være avgjørende forjuryen – spesielt hvordan forklaringene til enkelte fornærmedesamsvarer med de øvrige forklaringene og bevisene.

— Jeg må få presisere at dere skal komme til deres konklusjoneretter en intellektuell behandling av bevisene i saken. Det erikke plass til magefølelser i den oppgaven dere har foran dere,sa Pedersen.

Alvorsgraden i gjerningene juryen mener de tiltalte har begått er et helt sentralt element i saken og vil ha avgjørende betydningfor hvor streng straff som kan idømmes.

Statsdadvokat Iris Storås har åpnet for at hun vil legge nedtilsvarende straffepåstand som da saken gikk i tingretten. Dettilsier en påstand om 13 og 14 års forsvaring, med minstetider pååtte og ni år, for henholdsvis den 46 år gamle kvinnen og hennestidligere samboer.