– Er det mange inne på rommet og du selv skal på bekken, da er det ikke greit, sier Erling Bråthen som er pasient på Haraldsplass Diakonale sykehus.

I tresengsrommene på Haraldsplass er avstanden mellom sengene ikke mer enn meteren. Privatliv blir det lite av, selv om det er mulig å lukke seg inne bak et forheng, men det er ikke lydtett.

Trangt og effektivt

– Her er det sosialt, men vi har også behov for private samtaler og ro. Derfor er det bra at sykehuset satser på ensengsrom når de skal bygge nytt, sier Yngve Halvorsen.

Bråthen og Halvorsen kappes om å skryte av sykehuset og behandlingen, men trangbodd er det.

– Og i dag er det bare en rullestol her inne. Det er ikke uvanlig med tre, og da er det nesten ikke gulvplass. 40 års sykehusdrift setter sine spor, sier sykepleier Torill Andersen.

Ledelsen vil bygge nytt, et sykehus som kan leve opp til dagens og fremtidens forventninger til sykehusdrift. Haraldsplass er et av landets mest effektive og pasientene er fornøyde, men det er ikke nok. Dagens bygg trenger sårt til erstatning.

Stor forbedring

Heldigvis har sykehuset plass nok. På den store tomten ned mot Møllendalselven står bilene parkert. Her ser ledelsen for seg at det kan bygges et helt nytt sengebygg med parkeringshus i kjelleretasjene.

– Rommene blir i all hovedsak ensengsrom, men vi skal bygge noen tre— eller firesengsrom for dem som ønsker det mer sosialt, sier prosjektleder Trond Fagerli. Han leder utredningsarbeidet for Nye Haraldsplass.

De nye rommene er under planlegging. Et prøverom er installert og her kan Fagerli og sjef for utviklingsavdelingen, Tove Zakariassen vise fremtidens sykehusrom. Kontrastene til dagens fasiliteter er stor.

Egen minibar

Rommet er luftig og nesten like stort som de gamle tresengsrommene. Her er alle tekniske fasiliteter for å drive behandling på sengekanten. I sengekanalen på veggen ligger koblingsmuligheter for gass, strøm, drypp og annet teknisk utstyr. På en leddet bærearm er det montert data- og fjernsynsskjerm samt tastatur, og helt ned mot gulvet er det også et lite kjøleskap. Innholdet må pasientene selv skaffe.

– Vi regner også med å kunne installere en sengebrisk på rommene, slik at pårørende kan overnatt ved behov forteller Fagerli.

Sykehuset vil med det nye bygget møte fremtidens krav til sykehus.

– Pasientene vi får inn i dag og i fremtiden vil være sykere enn dagens pasienter og ha større behov for ro og fred. De vil også stille større krav til våre fasiliteter, sier Zakariassen.

Sparer parken

I det nye bygget vil det og komme et pasienthotell. Hver femte pasient vil kunne bo der og stelle seg selv mens de får behandling og kontroll på sykehuset.

Foran sykehusbygningen ligger byens antagelig lengste og mest veltrimmede allé. Den vil ikke bli berørt av utbyggingen.

– Den ble plantet i 1814 og skal bevares sammen med det meste av parken. Vi må ta vare på særpreget, sier Fagerli.

Er dette det vi trenger på sykehuset i fremtiden? Si din mening i kommentarfeltet under.

NYTT: Prosjektkoordinator Bente Båtevik bruker dette prøverommet til å teste ut ulike romløsninger for det nye sykehuset som planlegges på Haraldsplass.
Strand, Knut
GAMMELT: Privatliv kan man skyte en hvit pil etter på dagens sykehusrom, der et forheng utgjør eneste fysiske skille mellom pasientsengene. Fra venstre Yngve Halvorsen, sykepleier Hanne Flagtvedt og Erling Bråthen.
Strand, Knut