Norske hoteller kan straffes for hallikvirksomhet dersom de ikke stopper sexsalg. Bransjen har begynt med egne svartelister, men Datatilsynet mener denne ordningen bryter loven.

De siste årene har nettet blitt en hovedarena for kjøp av prostituerte og hoteller en hovedarena for den påfølgende transaksjonen. Hotellbransjen har iverksatt flere tiltak for å unngå å bli holdt strafferettslig forsvarlige for sexsalg de burde ha avdekket, skriver Aftenposten.

Hotellene har egne svartelister og beholder kopi av pass for å sjekke dem opp mot politiets registre over prostituerte. Datatilsynet mener slike lister er i strid med flere grunnkrav i personopplysningsloven, og Politidirektoratet mener praksisten kan være i strid med blant annet straffeprosessloven.

Saken startet etter at Kirkens Bymisjon i Stavanger ble kontaktet av flere prostituerte som følte seg forfulgt og trakassert av hotellnæringen.

Bransjen har også fullt lovlige metoder, som å følge med på aktuelle nettsider for å avdekke prostituertes reiseruter. Men hotellsjefer avisa har snakket med, sier at de balanserer på en stram linje mellom potensielle hallikanklager og beskyldninger om diskriminering basert på kjønn og etnisitet.