PIA IBSEN— Overlater de registreringen av utlendinger til overnattingsbedriftene, spør administrerende direktør John Grieg på Hotel Norge. Han lurer på om det er hotellene som har overtatt Statens rolle.Selve registreringsskjemaet for utlendinger er det samme som overnattingssteder har brukt i 30 år.- Praksis har vært at vi har stolt på gjestene når de fyller ut skjemaet. Ifølge schengenavtalen må vi nå sjekke passet eller andre legitimasjonspapir. Dette blir mye arbeid, spesielt i sommersesongen hvor vi har store reiseselskaper.John Grieg innrømmer at de kanskje har vært noe slepphendt tidligere, men lurer på hva politiet gjør med registreringsskjemaene.Vi kontaktet utlendingsavsnittet i Politiet. Spesialmedarbeider Terje Fossedal sier at skjemaene blir oppbevart og brukt hvis det er behov. Overnattingsbedrifter skal nå levere skjemaene "så raskt som mulig" ifølge Schengenavtalen. Hva som menes med dette, er uklart.Direktør John Grieg har problemer med å skjønne hvorfor vi i disse datatider ikke kan få en enklere måte å registrere turister på.