Hein Vaular og kona Sissel Borge Vaular overtok drifta av det 152 år gamle hotellet i Hardanger i fjor sommar, men skal alt no vera i ferd med å kasta inn handkledet.

Årets utgåve av konferansen Hardanger Symposium er avlyst som følgje av driftsvanskane ved hotellet.

Eigar av hotellbygningen, gründaren Tron Bach, seier at han håpar hotellet ikkje blir stengt i meir enn toppen tre dagar som følgje av problema som har oppstått.

— Eg arbeider for å få på plass ein redningspakke slik at eg som huseigar kan gå inn og reetablera drift ved hotellet så snart råd er, seier Bach, som ut 2009 er engasjert som samfunnsutviklar i Tysnes kommune.

— Å driva ein slik type hotellverksemd krev at du har radaren på heile tida. Dette er livsverket mitt, eg har medarbeidarar klare til å gå inn på kort varsel i eit eventuelt nytt driftsopplegg, seier Tron Bach, også kjent som mannen som bygde opp hotellet Finse 1222 ved Bergensbanen.

Sandven Hotel sysselset om lag ti årsverk. Hein Vaular ønskjer ikkje å kommentera situasjonen rundt hotelldrifta. Han og Sissel Borge Vaular har i det siste engasjert seg sterkt i Folgefonn Sommarskisenter i Jondal.

HELGE SUNDE