— Dette er en litt lei sak. Men vi har tatt konsekvensen av det, og nå er ingen telefoner åpne for studenter, sier Else Westre, administrativ leder på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), til studentavisen Universitas.

Instituttet ved HF har anmeldt misbruket, men politiet henla saken fordi det ikke var kommet frem nok opplysninger til å kunne identifisere den eller de som sto bak oppringningene.

— Misbruket har skjedd i en viss periode på sommeren i 2004 og i februar i år. Vi oppdaget det først da vi fikk flere regninger på til sammen 12.000 kroner fra Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). Der var det spesifisert at det var ringt til såkalte 215-numre, noe vi fant ut var sex-telefoner, sier Westre.

Sextelefoneringen skjedde fra to ulike telefoner. En av telefonene sto i et pauserom for studenter, og den andre sto på et kontor som var ulåst i en uke på grunn av flytting.

Instituttet har nå fjernet alle telefoner fra pauserommene for studenter, og alle rom med telefoner er låst.

— Denne saken er så ubehagelig at vi måtte gjøre noe med det. Telefonen var en tjeneste til studentene, men den mister de nå fordi noen har misbrukt den, sier Westre.