Ved å bruke data fra folketelling for mer enn en million mennesker fra Østerrike, Danmark og Australia har forskere ved Max Planck Instituttets avdeling for demografisk forskning funnet at fødselsmåneden hadde sammenheng med hvor lenge man kom til å leve over 50 årsalderen.

Sesongmessige forskjeller på hva mødrene spiste under svangerskapet og infeksjoner som inntraff på forskjellige tidspunkter av året kunne begge ha en innflytelse på et barns helse og kunne påvirke livslengen når man ble eldre.

— En mor som føder om våren tilbringer den siste fasen av svangerskapet om vinteren, og da spiser hun mindre vitaminer enn om sommeren, sier Gabriele Dolbhammer, en av forskerne som utførte undersøkelsen.

— Når hun slutter å gi babyen bryst og begynner å gi fast føde, er det midt i den varme sommertiden når babyer er tilbøyelig til å få infeksjoner i fordøyingssystemet.

Babyer født om høsten veier mer enn dem som fødes om våren, ifølge forskerne. Senere i livet ble lav fødselsvekt sett i sammenheng med økning i blodtrykket, kolesterolnivå, noen former for fedme og minsking i lungefunksjonen.

I Østerrike levde voksne som var født om høsten (oktober-desember) syv måneder lenger enn dem som var født om våren (april-juni), og i Danmark levde voksne født om høsten fire måneder lenger enn dem født om våren.