Byrådet benyttet Verdens Miljødag til å love 10 millioner kroner til tiltak som skal gjøre kommunen som organisasjon mer miljø— og klimavennlig.

Hva pengene skal brukes til, får vi vite når byrådet før sommeren vil legge frem en plan om strakstiltak for å redusere klimautslipp og lokal luftforurensning.

— Eksempler på tiltak er økt satsing på varmepumper, alternativ energibruk i offentlige bygg, moderne IKT-løsninger for å redusere papirforbruk, miljøkrav overfor leverandører og en raskere utskifting av kommunens bilpark, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

Hun håper klimameldingen vil bli godt mottatt i bystyret.

— Målet er å få et bredt klimaforlik i bystyret, sier Mæland.

I så fall må det sterkere lut til, svarer opposisjonen:

— Når byrådet endelig mener noe om miljø, er det skuffende at de har så lite å melde. Hvor er Mælands tanker om bybane, energisparing generelt, piggdekk, sykkel- og gangnett og arealplanlegging, spør Hallgeir Hatlevik (Ap).

— 10 millioner er greit til sitt bruk, men det er ikke imponerende. Dessuten er det innen transport og energi de store kuttene kan gjøres. Og der har byrådet vist en helt annen retning enn oss, kommenterer Oddny Miljeteig (SV).

En oversikt fra Statistisk sentralbyrå viser at Bergen kommune slipper ut nesten like mye CO2 som Afghanistan, som har 120 ganger så mange innbyggere.