INGA SVERDRUP

Da David Toska og de andre ranerne kommer ut av Nokas med bager fulle av penger, er Arne Sigve Klungland skutt og drept noen hundre meter unna. Toska hevder at han aldri fikk beskjed om dette før han selv så det på nyhetene senere samme dag.

— Var det ingen som fortalte om det som hadde skjedd nede i Klubbgata?

— Nei, jeg tror ikke de som hadde opplevd det var helt klar over hva som hadde skjedd.

— Når fikk du vite om dette?

— Jeg hørte det på nyhetene klokken elleve, eller så det på tekst-tv.

— Var ikke det pussig?

— Jeg vet ikke.

David Toska vet i dag hvem som avfyrte skuddene som drepte Klungland. Aktoratet vil trolig presse han hardt på dette punktet når de setter i gang med sin krysseksaminasjon. De har spurt alle de andre tiltlate om de har noe i mot at det blir kjent hvem som skjøt. Alle har svart nei. Og det er dette aktoratet trolig vil bruke mot den selvutnevnte hovedmannen.

Toska selv har lagt opp en klar strategi i sin forklaring, og er svært ordkapp når det gjelder de andre tiltalte. Han har tidligere også uttalt: "Det er bedre for meg at noen uskyldige blir dømt, enn at jeg hjelper til med at en skyldig blir dømt."

Dersom ikke Toska går vekk fra denne leveregelen, er det lite trolig at han røper hvem som skjøt og drepte Klungland.