ARVID BERENTSEN

ERLEND FRAFJORD

Vitner som forklarer seg i dag, vil knytte norsk-eritreeren til både ranshandlingen og ransutbyttet. Alibiet som 27-åringen har oppgitt overfor retten vil dessuten bli revet i fillebiter av et annet vitne.

— Hørte Betew tilstå

Den verste forklaringen for Betew kommer etter alt å dømme fra en oslomann (56) som hevder å ha hørt norsk-eritreeren tilstå Nokas-ranet. 56-åringen, som er dømt for heleri av 2,1 millioner utbyttekroner, har flere ganger forklart seg om «tilståelsen» han hørte. Han har forklart seg både for politiet og for to domstoler.

I dag forklarer oslomannen, som før ranet var en av Betews nære venner, seg for Stavanger tingrett.

Allerede ransdagen mente han å gjenkjenne Betew på bilder han så av ranerne på tv. Han mente særlig å kjenne igjen Betews kroppsholdning.

En uke senere fikk han besøk av norsk-eritreeren og konfronterte ham med bildene av ranerne.

— Betew lo og avviste dette, har 56-åringen forklart.

Etter ytterligere en halv til en uke dukket Betew nok en gang opp hjemme hos 56-åringen. En stresset og trett 27-åring fortalte da at han hadde vært med på ranet.

Snakket om andre

  • Han fortalte videre at David Aleksander Toska (30), Ridvan Halimi (26), broren til Magne Havnå og en mann som het Jusuf var med, har 56-åringen forklart til politiet og til Oslo tingrett.

Betew skal også ha besøkt 56-åringen en tredje gang i april 2004. Denne gangen var han sliten, nervøs og overstresset.

— Denne gangen fortalte han at han ville forsøke å kjøpe et pass for å reise fra landet, sier 56-åringen.

En dag i begynnelsen av mai i fjor dukket det en mann opp hjemme hos 56-åringen. Han leverte en ryggsekk med tungt innhold og sa kun «fra Metkel». Neste dag fikk oslomannen en telefon fra sin senere ranstiltalte kompis. Betew ba 56-åringen ta vare på pengene, noe sistnevnte gjorde til tross for at han i utgangspunktet var negativ.

Politiet kom over 2,1 millioner Nokas-kroner da etterforskere tilfeldigvis ransaket 56-åringens bolig i forbindelse med at hans datter (21) ble arrestert i en helt annen sak. Oslomannen er i høst domfelt for heleri av ransutbytte.

Betew mener både 56-åringen og flere andre vitner, lyver.

Svært usikkert alibi

En annen Betew-kompis (29), som er siktet for heleri av 3,6 millioner utbyttekroner, skal også forklare seg i dag. Norsk-eritreeren sa i sin forklaring til retten at han var hos 29-åringen natt til ransdagen og mens ranet skjedde. Dette alibiet er imidlertid høyst usikkert, og kan ikke bekreftes av 29-åringen:

— Jeg hadde besøk av Betew ved en anledning, men kan ikke tidfeste besøket, sier 29-åringen i politiavhør.

Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende

Erlend Aas, Scanpix