Informasjonssjef Anders Hegre i Hørselshemmedes landsforbund mener forskjellen er uakseptabel og etterlyser en ventetidsgaranti for dem som trenger høreapparat.

— Det er en svært traumatisk opplevelse å miste hørselen. Rask tilpasning av høreapparat er en forutsetning for at den hørselshemmede skal fungere både i yrkeslivet og sosialt, sier Hegre til Telemarksavisa.

Den gjennomsnittlige ventetiden på høreapparat er i dag åtte måneder. Best er Namdal sykehus og fylkessykehusene i Molde og Kristiansund med én måneds ventetid, mens SI Hamar og Regionsykehuset i Tromsø har henholdsvis 16 og 24 måneders ventetid.

Rundt 600.000 nordmenn lider av en eller annen form for hørselshemming, og rundt 200.000 av disse bruker i dag høreapparat.

(NTB)