Lyon ble funnet skyldig i medvirkning til smugling av narkotika fra Amsterdam til USA i fjor vår. Hun ble også kjent skyldig i å ha fremmet andres prostitusjon ved å ha organisert en bordell i Oslo fra 2000 til 2002.

I tingretten ble Lyon dømt til tre og et halvt år i fengsel for ha medvirket til smugling av 1,6 kilo kokain og 11.000 ecstasytabletter i november 2000. Medvirkningen gikk ut på at Lyon formidlet kontakter i Amsterdam og sørget for flybilletter til to personer som gjennomførte smuglingen. Hun anket til lagmannsretten, men der ble straffen forhøyet til fem års fengsel.

Under begge rettsrundene ble det spekulert i om smuglingen av narkotika til USA fra Europa egentlig dreide seg om heroin og ikke kokain, men det ble ikke funnet endelig bevist av flertallet i lagmannsretten.

Lyon anket straffeutmålingen til Høyesterett, men kjæremålsutvalget avviste saken fremmet. Dermed er dermed rettskraftig.