231.400 barn fikk i 2005 et barnehagetilbud. Det er en økning på 10.900 barn fra året før.

76,2 prosent av alle barn mellom ett og fem år fikk i 2005 tilbud om barnehageplass, mot 72,2 prosent året før viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er store forskjeller i dekningsgraden mellom aldersgruppene 1-2 år og 3-5 år. Dekningsgraden for de yngste var på 54,1 prosent mens den for 3-5 åringer er på 90,8 prosent.

Av de totalt 6.300 barnehagene ved utgangen av 2005 utgjorde private barnehager 3.400, eller 54,5 prosent, og hadde totalt 45,2 prosent av alle barnehageplassene.

Det er også en økning i antall ansatte og årsverk i barnehagesektoren. I 2005 var det 64.700 ansatte som utførte 50.300 årsverk. En økning på 4.200 ansatte og 3.800 årsverk. 59.000 av de totalt 64.700 ansatte, 91 prosent, er kvinner.