Det viser en meningsmåling Opinion har gjort for Bergens Tidende. Det er den første EU-målingen BT har foretatt siden folkeavstemningen i 1994.

På 10 år har et klart nei-flertall svingt til et like stort ja-flertall.

I 1994 stemte 56,3 prosent nei. Ti år etter ville 56 prosent stemt ja. Ja-andelen har gått opp fra 43,7 prosent i 1994 til 56 prosent i 2004.

I takt med landet

EU-stemningen i Hordaland er i tråd med holdningene i resten av landet. I Opinions EU-barometer for Aftenposten i januar ville 58 prosent stemt ja og 42 stemt nei.

Ja-sidens fremgang er først og fremst kommet gjennom massiv flagging fra nei til ja, viser bakgrunnstall fra målingen. Hver femte nei-velger fra 94 ville stemt ja i dag.

15 prosent av de spurte i dagens måling er ikke sikker.

De ivrigste EU-tilhengerne i Hordaland er ikke bergensere, men befolkningen sør for Bergen, viser bakgrunnstallene.

I Bergen er det et klart ja-flertall, mens nei-andelen er langt lavere enn i resten av fylket. Og blant byfolk er andelen tvilere hele 17 prosent. Sterkest er EU-motstanden i Indre Hordaland.

Menn og Høyre-velgere

Høyre er det klareste ja-fylket, men også blant Ap-velgere er det et ja-flertall.

Motstanden er sterkest blant Sp-velgere, med KrF-velgerne hakk i hæl. Også blant RV, SV, Venstre og Frp-velgere er det er nei-flertall.

Kvinner i Hordaland sier nei til EU, mens menn sier ja.

I alle aldersgrupper er det en overvekt ja-stemmer, men ja-stemningen er sterkest i aldersgruppen 30-44 år og 45-59 år.

— Vil snu

Oddvar Skre, leder i Hordaland nei til EU, bedyrer at dagens BT-måling ikke gjør ham motløs:

— EU-kampen er ikke skikkelig i gang ennå. Jeg husker det var et ja-flertall i 1991 som vi klarte å snu. Vi tror det samme vil skje denne gangen, sier Skre til Bergens Tidende.

Nei til EU ruster nå opp organisasjonen og tar sikte på ny avstemming i 2006 eller 2007. Alle fylker skal få fylkessekretær. I Hordaland vil Nei til EU etablere lokallag i alle kommuner.

— Hvorfor tror du andelen tvilere er høyere i Bergen enn i resten av fylket?

— I Bergen er det et aktivt nei-lag som har greid å holde et høyt nivå i lokalavisene. Derfor tror jeg bergenserne ikke uten videre vil melde seg inn i EU, sier Oddvar Skre til Bergens Tidende.

En annen forklaring kan være at Bergen har en stor offentlig sektor. Haukeland Universitetssykehus er byens største arbeidsplass. 14.000 har kommunen som arbeidsgiver. I tillegg kommer alle de som får lønn fra fylkeskommunen eller andre statlige etater.