Som det første av Frps fylkeslag kom Hordaland i går kveld med sine anbefalinger til hva partiledelsen skal kreve for å støtte den nye Samarbeidsregjeringen.

Rådet fra partiets største fylkeslag er klart: Carl I. Hagen bør kreve en skriftlig avtale med Bondevik & Co. Den avtalen skal gjelde for to år.

Flertallsregjering

Om to år må regjeringen på nytt sette seg til forhandlingsbordet med Hagen. Tema for reforhandlingene skal være å utvide til en flertallsregjering der Frp deltar.

— I hvilken grad er rådene fra Hordaland styrt fra sentralt hold?

— Vi har fått tilsendt regjeringserklæringen og de 54 spørsmål som Carl I. Hagen har stilt til den. Utover det har vi samrådd oss med nestleder i fylkesstyret, nyvalgt stortingsrepresentant Arne Sortevik, sier fylkesformann Jan Koløy til BT.

Sortevik deltok ikke på styremøtet i går kveld. I løpet av helgen vil flere andre fylkeslag fremme sine krav til en eventuell regjeringsstøtte. Over helgen skal partiets stortingsgruppe og sentralstyre behandle saken. Hordaland Frp anbefaler at også landsstyret tar opp regjeringsspørsmålet når det samles til helgen.

Kostbare krav

Den skriftlige avtalen med Samarbeidsregjeringen må inneholde politiske føringer i typiske Frp-saker, krever fylkesstyret.

Listen fra fylkesstyret inneholder for milliarder i skatte- og avgiftslettelser, kutt i bompenger og økte pensjoner.

— Hvis det ikke er mulig å få til en skriftlig avtale, vil dere da gå inn for at Frp støtter Stoltenberg-regjeringen?

— I så fall må Samarbeidsregjeringen basere seg på støtte fra sak til sak. Det blir en ustabil støtte for en ny regjering, sier Koløy.