Mandag ble lydopptak fra dag fire og fem av spionrettssaken mot Arne Treholt sluppet. Opptakene kan du høre i spilleren under. En samlet norsk presse har stått bak kravet om offentliggjøring av opptakene som nå digitaliseres og tilgjengeliggjøres i flere deler utover høsten.

I første omgang er det opptak fra de åpne delene av rettssaken som blir offentliggjort. Dette utgjør 70 timer med lyd, lagret på 92 analoge lydkassetter.

Senere skal domstolene ta stilling til om også de 105 timene med opptak fra lukket rett skal offentliggjøres. Påtalemakten har fått frist av lagmannsretten til 30. oktober med å gå gjennom materialet og gi en tilbakemelding dersom de fremdeles mener at deler av opptakene må hemmeligholdes.

Hemmelighold

Lyden fra rettssakens tre første dager ble tilgjengeliggjort i Bergens Tidendes nettutgave 26. august. I den forbindelse sa generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund at det var gått prestisje i hemmeligholdelse av den gamle rettssaken.

— Hvorfor har det tatt neste 30 år før disse lysopptakene nå blir frigitt?- Ja, det er et godt spørsmål. Først og fremst må vi se på tidsånden. Dommen falt midt under den kalde krigen, det var isfront mellom Vesten, som vi tilhørte, og den Sovjetunionen som nå ikke lenger eksisterer. Hensynet til rikets sikkerhet veide tungt.

— Men så har det gått en del prestisje i saken, fra folk som var sentrale. Derfor har det tatt lang tid.

Løslatt

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han ble pågrepet og dømt i 1985 til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Hans forsøk på å få saken gjenopptatt, er to ganger blitt avvist.

Treholt ble benådet og løslatt i 1992 av helsemessige grunner, etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

DØMT: Arne Treholt ble under rettsaken i 1985 dømt til 20 års fengsel.
SCANPIX