• En historisk og gledelig beslutning som vil ha enorm betydning for kampen mot klimagassutslippene.

ATLE ANDERSSON

Det sier miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) til BT etter at det i går ble kjent at Russland vil ratifisere (godkjenne) Kyoto-protokollen.

Kyoto-protokollens være eller ikke-være sto og falt med russernes beslutning. Nå har regjeringen i Moskva sagt ja, og dermed kan den snart tre i kraft.

«Ny giv»

— Russland har vært nøkkelen og vi har ventet lenge på deres beslutning. Derfor er dette svært gledelige nyheter. Selv om protokollen bare er et bitte, lite steg på veien, vil den russiske godkjennelsen bidra til å skape optimisme og ny giv i det internasjonale klimasamarbeidet. Det er første gang industriland har bundet seg til konkrete forpliktelser om kutt i disse utslippene, sier Hareide (bildet).

— De menneskeskapte klimaendringene er den største miljøutfordringen verden står overfor. FN har fastslått at de globale utslippene må reduseres med 50 prosent det neste århundret. Kyoto-avtalens mål er kutt på fem prosent. Derfor må vi nå sette i fart arbeidet med enda mer ambisiøse klimamålsettinger, legger han til.

Gasskraft-trøbbel

Norge må redusere CO2-utslippene kraftig hvis vi skal oppfylle våre forpliktelser. I 2012 skal utslippene bare være én prosent høyere enn i 1990. Nå er de åtte-ni prosent høyere.

— Hvordan skal Norge klare det?

— Vi skal ta vår del av ansvaret. Mekanismene i Kyoto-avtalen, som handel med utslippskvoter, er ett skritt på veien. Men mesteparten av tiltakene skal gjennomføres nasjonalt, sier Hareide.

— Bygging av gasskraftverk på Kårstø gjør ikke oppgaven lettere?

— Hvis Norge starter denne prosessen med å bygge gasskraftverk og øker våre utslipp på den måten, blir jobben enda vanskeligere og tiltakene her hjemme enda tøffere, sier Hareide.

«USA tar ikke ansvar»

Miljøvernministeren sier Norge skal bli en pådriver i diskusjonene om å få plass flere og mer ambisiøse klimaavtaler etter 2012.

— Min ambisjon er å få USA med i klimasamarbeidet etter 2012, sier Hareide.

USA har for lengst meldt seg ut av hele Kyoto-prosessen, og Hareide er, som sin forgjenger Børge Brende, sterkt kritisk til stormaktens fremferd.

— USA tar ikke internasjonalt ansvar. Det er behov for et miljøpolitisk skifte i amerikansk politikk, sier miljøvernministeren.