Etter at spørsmålet er blitt diskutert i sentralstyret, sier partileder Valgerd Svarstad Haugland at dette er et politisk, ikke et teologisk spørsmål. Formelt blir det ikke innført noen nye regler.

— Valg av tillitsverv er et spørsmål om tillit. De tillitsvalgte i partiet må forankre sin politikk i et kristent menneskesyn og verdisyn, sier hun.

Samtidig sier sentralstyret nei til en partnerskapslov som juridisk eller ideologisk likestiller ekteskap med homofilt samboerskap.

I vedtaket understrekes det også at KrFs program alltid vil være forpliktende for dem som lar seg velge til ulike tillitsverv i partiet. Ut fra dette innrømmer partilederen at det vil være vanskelig for en som lever i homofilt samboerskap å få så mye tillit blant partiets medlemmer at de kan bli tillitsvalgte.

— Folk blir valgt ut fra tillit og politiske prioriteringer, ikke seksuell legning, understreker hun.

I klartekst betyr vedtaket at partiet sentralt ikke kan gripe inn i vedtak som fattes i fylkeslagene om homofile samboere skal ha tillitsverv eller ikke.

Når det gjelder den teologiske debatten om spørsmålet i partiet, vil sentralstyret ikke ta stilling. Svarstad Haugland og partiledelsen for øvrig vil ikke si, som noen gjør, at de som lever i homofilt samboerskap ikke kan kalle seg kristne. Hun sier at holdningene i KrF trolig er som i kristen-Norge ellers, og at partiet må leve med det.

(NTB)