AGNETHE WEISSER

Og de mener den prosessen har gjort dem godt rustet til å takle eventuelle problemer de møter som foreldre i forhold til skolen, nærmiljøet eller samfunnet for øvrig, sier Cathrine Idsøe.

I sin hovedfagsoppgave i psykologi ved NTNU har hun intervjuet åtte lesbiske kvinner og en homofil mann. De fleste hadde fått barna i tidligere heterofile forhold. Men en av kvinnene hadde valgt å få barn med sin partner gjennom inseminasjon.

— Når homofile går til det skritt å få barn, går de først nøye gjennom situasjonen. De er opptatt av om økonomien er i orden og om venner og foreldre er vennlig innstilt. Tidligere undersøkelser viser også at lesbiske kvinner med barn er bevisst at barnet skal ha rollemodeller av begge kjønn ý i mye større grad enn hva enslige mødre er. Det kan være en bror, andre menn i familien eller en venn. Et av parene jeg intervjuet hadde et godt forhold til naboen. Han tok med seg kvinnenes sønn ut i skog og mark, forteller Idsøe.

Åpenhet er viktig

I det hele tatt har foreldrene i undersøkelsen et nokså problemfritt forhold til skole og nærmiljø. De forteller om unger som løper inn og ut av hjemmene og om skolen som reagerer positivt på at de forteller om familiesituasjonen.

— Lærerne tar det ikke lenger for gitt at alle barna har foreldre som er gift med hverandre.

Men de går gjerne ut fra at foreldrene er heterofile. Når en 7-8-åring kommer og forteller om sine to mammaer, er det greit at læreren er orientert. Hun slipper å si - nå lille venn, nå har du misforstått.

Alle foreldrene i undersøkelsen legger vekt på åpenhet overfor barna. - På den måten slipper de problemer senere. Og hvis barna kommer hjem og forteller at en klassekamerat lurer på noe, tar foreldrene kontakt og forklarer, ifølge Idsøe.

Ingen spesielle problemer

— Hvordan opplever barna mammas eller pappas legning?

— Min oppgave handlet om de homofile familienes forhold til samfunnet, og mindre om barnas erfaringer. Men alle hadde masse venner, og ifølge foreldrene hadde de heller ingen spesielle problemer. Selv om homo kan være et skjellsord i skolegården, opplevde ikke barna at det ordet hadde noe med deres familiesituasjon å gjøre. Det var bare noe guttene ropte. En av dem jeg intervjuet hadde fire døtre. De var veldig begeistret for fars nye kjæreste, og hadde fint og åpent forhold til ham. Her visste også jentenes venner at far hadde mannlig samboer, forteller Idsøe.

Juridiske forhold bekymrer

— Synes du ikke foreldrenes historier var overraskende positive?

— Det har med informasjon å gjøre. De siste tiårene har det skjedd en stor utvikling. Homofili er blitt mer synlig, og det er blitt mer snakk om andre samlivsformer enn den heterofile. Det største problemet for de jeg intervjuet, var når folk satt på TV og fordømte homofile foreldre som syndige. Sånt sårer.

Dessuten skaper juridiske forhold bekymringer ý dette at du i dag ikke får lov til å adoptere din partners biologiske barn og at du ikke har noen rettigheter i forhold til barnet hvis forholdet skulle bli oppløst, sier Cathrine Idsøe.