Retten til å adoptere stebarn skal omfatte både foreldrenes biologiske barn og adoptivbarn, dersom ikke adoptivbarnet kommer fra et land der homofile og lesbiske ikke har lov til å foreta en slik adopsjon.

Adopsjon av stebarn kan bare skje når den ene personen i et partnerskap samtykker i at den andre kan få adoptere hans eller hennes barn. Adopsjonen kan ikke foretas dersom den ene av barnets biologiske foreldre protesterer, påpekte Frank Willy Larsen (Ap), som la fram familiekomiteens innstilling i Odelstinget. Det betyr i praksis at stebarnsadopsjon kan foretas når den ene av barnets biologiske foreldre er død, ikke kjent eller borte på annen måte, gjorde Larsen oppmerksom på.

Meningen med Stortingets lovendring er at barn som bor sammen med en av sine foreldre og dennes registrerte partner i en stabil familiesituasjon, skal få den juridiske sikkerheten som en stebarnsadopsjon innebærer.

Liten praktisk betydning — Denne saken har mer prinsipiell enn praktisk betydning, sa Per Roar Bredvold fra Fremskrittspartiet, som er imot lovendringen sammen med Kristelig Folkeparti og Inger Stolt-Nielsen fra Kystpartiet.

Ifølge Ola T. Lånke (KrF) er det i Norge i dag 34 barn i registrerte partnerskap. Hvor mange av dem som er aktuelle for adopsjon, er ikke kjent, sannsynligvis er det få. Lånke pekte i saksdebatten på at en adopsjon er et alvorlig og ugjenkallelig inngrep i et barns slektskapsforhold, fordi det kan medføre brudd med den ene av de biologiske foreldrene. Også Bredvold understreket at en adopsjon medfører tap av rett til kontakt med barnet for den ene av de biologiske foreldrene, og at barnet også mister arveretten til denne forelderen. Lånke sa at barns juridiske rettigheter i et partnerskap bedre kan sikres ved å endre barne- og arveloven.

Barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim understreket sterkt at denne saken gjelder å gjøre slutt på diskriminering av barn i homofile og lesbiske parforhold, som bør ha de samme juridiske rettigheter som barn i heterofile ekteskap.

Ulogisk praksis SVs Ågot Valle sa det er ulogisk at enslige i dag kan adoptere barn, men ikke to av samme kjønn. Homofile par kan i dag være fosterforeldre, men kan ikke adoptere barn. SV foreslo derfor at Stortinget vedtar en lov som sikrer at homofile og lesbiske rett til å bli vurdert som adopsjonsforeldre, dvs. at de skal få en generell adopsjonsrett.

Anders Hornslien slo fast at denne saken ikke er noen homosak, men en sak om barn som lever sammen med par av samme kjønn og som har krav på samme trygghet og rettigheter som andre barn. Flere sa seg enig i Hornsliens uttalelse, mens andre understreket at denne saken også gjelder at homofile og lesbiske skal ha samme rettigheter som andre, og at "de skal kunne være seg selv", slik Anne Enger Lahnstein sa det.

Sånn endte debatten - et odelsting i splid med seg selv i dette spørsmålet, men med et stortingsflertall for at det i registrerte partnerskap skal være adgang til å adoptere stebarn, såfremt de ikke er adoptivbarn fra land der slik adopsjon ikke er lovlig.

(NTB)