En ny undersøkelse gjort ved Universitetet i Bergen viser at nordmenn flest har velvillige holdninger til lesbiske, homofile og andre ikke-heteroseksuelle mennesker.

— Frastøtende

95 prosent av kvinnene sier de er positive eller nøytralt innstilt til lesbiske kvinner og homofile menn. For menn er tilsvarende tall 84 prosent når det gjelder lesbiske kvinner og 72 prosent i forhold til homofile menn, skriver Universitetets nettavis På Høyden.

Men bildet endrer seg raskt når nordmenn blir spurt om å ta stilling til mer konkrete utsagn.

For eksempel:

«Jeg synes homofile menn er frastøtende».

eller

«Når jeg tenker på homofile menn, grøsser jeg».

Nær en tredel av norske menn sier seg enig i disse utsagnene.

- Rynker på nesen

  • Det viser at et stort flertall av nordmenn er tolerante på generelt grunnlag. Og det er all grunn til å tro at det mener det de sier. Men samtidig er også en betydelig andel negative. Dette kommer frem når vi stiller mer konkrete spørsmål, sier Norman Anderssen, førsteamanuensis ved avdeling for samfunnspsykologi.

— Man er generelt velvillig i det ene øyeblikket. Ett minutt senere rynker man på nesen av det samme fenomenet.

Menn er imidlertid mer vennlig innstilt til kvinner som har sex. Kun 24 prosent mener at «sex mellom to kvinner er ganske enkelt feil». Mens 44 prosent synes det samme om menn som har sex. For kvinnene er svarene henholdsvis 20 og 17 prosent.

- Ikke overraskende

Torstein Dahle, leder for partiet Rødt og åpen homofil gjennom flere tiår, synes den homofiendtlige andelen er høy – men ikke overraskende:

— Dette minner meg på at vi ikke er kommet så langt som vi ofte tror. Samtidig er dette fordommer og holdninger som er på retur, sier Dahle.

— Noen menn forbinder vel fremdeles homofili med å være mindre maskulin og mandig. Men tiden jobber for oss, fastslår Tore Lirhus, leder for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Bergen og Hordaland.

Norman Anderssen mener undersøkelsen bekrefter antakelsene man lenge har hatt om nordmenns holdninger.

— Men dette er den første grundige undersøkelsen som er gjort i Norge. Nå er holdningene bedre dokumentert enn tidligere, sier Anderssen.

Hva mener du om nordmenns holdninger til ikke-heterofile? Bruk kommentarfeltet.

HÅVARD PRESTEGÅRDEN