— Den største dagen i norsk homohistorie. Regjeringen mener alvor i homosaken, sier nestleder Torgeir Svinsaas Einum i LLH.

Han er særlig glad for at regjeringen går inn for å oppheve unntaksreglene i arbeidsmiljølovens paragraf 55a. Disse unntakene gir alle trossamfunn, og dermed Kirken, anledning til å unnlate å ansette homofile og lesbiske i vigslede stillinger.

Forslaget lanseres i stortingsmeldingen "Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge".

— Hvis stortingsflertallet stiller seg positivt til forslaget, kan regjeringen komme med et konkret lovforslag innen utgangen av året, sier barne- og familieminister Karita Bekkemellem Orheim.

Fortsatt skaptilværelse Statsråden sier at hun ikke har sondert mulighetene for å få flertall for forslaget i Stortinget. Hun mener mye vil avhenge av hvilket standpunkt Senterpartiets landsmøte tar i spørsmålet senere i år.

— Lar vi seksuell legning hindre ansettelser i Den norske kirke, oppfordrer vi bare homofile til å leve skjult av redsel for ikke å få jobb, mener Bekkemellom Orheim.

Hun utfordrer nå Kristelig Folkeparti og kirken til å ta klart verdistandpunkt i denne saken.

Ingen støtte Regjeringen mener det ikke bør gis økonomisk støtte til kirkelige miljøer som driver med "helbredelse" av lesbiske og homofile mennesker.

Kristent forum for hjelp blant homofile, som nylig tok navnet "Til helhet", er en organisasjon som ifølge regjeringen ser ut til å være involvert i å "endre" homofile til heterofile.

Slik virksomhet er i strid med fagfolks syn på homofili. Norsk psykiatrisk forening og Norsk Psykologforening har i resolusjons form vedtatt at homofili ikke er noen sykdom eller sykelig tilstand som kan være gjenstand for behandling. Vedtaket ble fattet i oktober i fjor.

Åpen Kirkegruppe derimot, vil få tilskudd til sitt arbeid i kristne trossamfunn mot diskriminering av lesbiske og homofile.

Verdistandpunkt Regjeringens vil at lesbiske og homofile skal kunne leve ut sin kjærlighet til personer av samme kjønn uten frykt for sanksjoner.

— Behovet er derfor stort for informasjon om homofili, og for tiltak som kan fremme åpenhet, ikke minst i skole og arbeidsliv, heter det i meldingen, som lanserer en rekke tiltak for å bedre situasjonen.

Blant annet vil regjeringen vurdere endringer i straffeloven, slik at vold som begås mot en person på grunn av vedkommendes seksuell legning, blir straffeskjerpende.

Arbeidslivstiltak Arbeidsgivere skal videre få mer opplysningsmateriell om homofile og lesbiske i arbeidslivet. Forskningen om homofile skal styrkes. Støtten til LLH varsles økt fra 2002.

En del av økningen skal brukes på tiltak rettet mot homofile og lesbiske utenfor de store byene.

Bevilgningen vil også gjøre det mulig å stryke LLHs posisjon som talsperson og rådgivningsinstans for homofile og lesbiske, mener regjeringen, som sier nei til å opprette en ombudsordning for homofile. Svenskene har en slik ordning.

NTB