Gard Realf Nielsen og Lasse Sandaker giftet seg i dag i Kampen kirke i Oslo. Selve partnerskapsinngåelsen skjedde i våpenhuset, men ringene ble satt på inne i kirkerommet.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme prøvde fredag formiddag å få stoppet seremonien, og det var lenge uklart om den ville gå som planlagt.

Ikke begeistret – Sognepresten bestemte seg for å kjøre på og heller ta de konsekvensene som måtte komme. Det er vi veldig glad for, forteller brudgom Lasse Sandaker Nielsen til Vårt Land.

Domprost Olav Dag Hauge er ikke særlig begeistret over homobryllupet, og kommer til å ta en samtale med sognepresten om hendelsen.

– Ingen i den kirkelige ledelsen godkjenner at andre instanser enn kirken gjennomfører seremonier i kirken uten at biskopen har godkjent det. I dette tilfellet var det en dommer som sto for en verdslig partnerskapsinngåelse i våpenhuset, sier Hauge til NTB.

Lasse Sandaker Nielsen forstår ikke hvordan biskopen tenker.

– Han må ha veldig lite å gjøre, er kommentaren til Vårt Land.

Det var prest Siri Sunde som ledet seremonien.

OK med homovigsler i kirken? Si din mening!

Holm, Morten